Sản phẩm tiên phong

Rượu Vodka Sói DIREWOLF CAO CẤP

Nuôi dưỡng bằng tình yêu, điều chế bằng công nghệ hiện đại, Vodka SÓI là dòng sản phẩm Vodka cao cấp, có cồn nồng độ 33% làm từ gạo đặc sản – nguyên liệu tốt nhất trong ngành sản xuất Vodka.
 


XEM THÊM

Sản phẩm tiên phong

Rượu Vodka Sói DIREWOLF CAO CẤP

Nuôi dưỡng bằng tình yêu, điều chế bằng công nghệ hiện đại, Vodka SÓI là dòng sản phẩm Vodka cao cấp, có cồn nồng độ 33% làm từ gạo đặc sản – nguyên liệu tốt nhất trong ngành sản xuất Vodka.
 


XEM THÊM