Dòng Sản Phẩm

Sản phẩm VodKa Sói 333ml

Từ những hạt gạo tốt nhất của vựa gạo Đồng bằng sông Cửu Long (nơi nền nông nghiệp lúa gạo phát triển số 1 Việt Nam), cồn gạo qua hệ thống chưng cất 6 tháp và thẩm thấu qua cột lọc than bạch dương và cát thạch anh, từng giọt Vodka SÓI nguyên chất, đảm bảo tuyệt đối không còn tạp chất gây hại được ra đời.

Câu chuyện của Sản phẩm VodKa Sói 333ml

NƠI HỘI TỤ NHỮNG ĐIỀU TINH TÚY NHẤT

 

Direwolves In Real life